Mořští démoni

Proteas

Byl ochránce mořské žvěře a hovoří o něm mnoho mýtů. V Odyssei se s ním setkáváme jako s bohem moře, který živí mořskou zvěř mořského království, zatímco Herodotos ho uvádí jako krále Egypta.

Tritonas

Syn Poseidona a Amfitriti, byl z poloviny muž a z poloviny ryba, jeho sestrami byly Niridy. V mnoha mořských výjevech vidíme hodně démonů, majících podobu Tritona. Tito Tritóni doprovázeli nebo obklopovali Poseidonův zlatý trůn.

Glaukos

Byl také mořský bůh, zpočátku to byl člověk a později se proměnil v mořského démona. Jeho postava je lidská, ale jeho tělo je pokryto lasturami a vodními řasami.