Historie

Uranovi a Gaie se narodili Titáni. Potomci Titánů jsou bohové a já vám o nich něco povím.

 

Počáteční božství přestalo uspokojovat fantazii a náboženské cítění. Lidé začali chtít bohy činorodější, kteří by je doprovázeli každodenně a kteří by zaujímali postavení v každém jejich problému.

Tak si také pěstovali i olympské vítěze ve své fantazii a tak přetrvávali v jejich náboženském uctívání. Tak silní a zároveň tak přístupní lidským slabostem, kontrolují osudy a určují životy všech těch, které mají rádi a těch, které nenávidí. Krásní a velkolepí, každý se svými přednostmi a chybami se stali předmětem zbožňování po celá staletí.

Byli přísní, trestali každý nespravedlivý čin a zároveň ochraňovali a pomáhali nespravedlivým a uctivým. Projevovali také sympatie mezi sebou a z toho plynulo jejich chování vůči smrtelníkům, podle toho, kdo byl jejich ochránce.

Jsou mstiví, ale zároveň nadměrně štědří, jsou uspokojováni a udobřováni oběťmi, které jim věnují jejich věrní. Jsou obětována zvířata, jsou nabízeny plody, obřadem se mnohdy stává i obětování lidí, které jsou většinou zrušeny hned jakmile je vyzkoušena víra lidí.