Hlavní bozi

 

Zeus

Vládce nebe a země, otec bohů a lidí.

Největší z nesmrtelných bohů olympských se narodil v Dikteu na Krétě, kde ho uschovala jeho matka Rhea, v jeskyni kde se živil mlékem kozy Amaltheie a kde o něho pečovaly Nymfy.

Když převládal mezi svými sourozenci a ostatními bohy, získal úctu a obdiv všech a tak po souboji Titánů a Gigantů, byl spravedlivě přijat jako vládce a otec všech bohů a lidí.

Jeho zbraní byl blesk a vládl na nebi i na zemi. jeho oficiální a věčnou manželkou byla bohyně Héra, která vždy byla stálou a věrnou družkou po jeho boku. Jejich děti byli Ares, Ivi, Eilethia a Hefaistos.

Nespočetné jsou ale jeho milostné pletky s bohyněmi a ženami smrtelnými, které občas provokovali Héřinu žárlivost. Z těchto vztahů měl Zeus další děti, bohy, polobohy a hrdiny. Někteří z mnoha jsou např. z jeho vztahu s Meou se narodil Hermes, se Semeli měl Dionýza, s Litó Apolla a Artemis, s Themidou Moires a Ores a s Mnimosyny, devěd Múz. Nekonečné milostné příhody s ženami smrtelnými přivedli na svět polobohy a hrdiny. Všechny své děti měl rád a ochraňoval je a tito se často stávali předmětem hněvu Héry. Kromě stovek žen, které jak se uvádí měli s Diem tajné milostné historky, se říká, že byl okouzlen dynamickou krásou mladého Ganymidése, který pocházel z trójského královského rodu. Jeho krása byla taková, že ho přivedl na Olymp, aby mu přiléval do číše nektar. Kromě jeho vášní, kterými se bohové, jak jsem již uvedla podobali lidem, byl Zeus bohem, který udržoval spravedlivou rovnováhu. Nejen, že trestal a mstil se, ale také v bolesti soucítil a vždy se snažil ulevit trpícím a spravedlivě rozhodoval.

Výrazy ,,diogennitos" a ,,diothreftos" charakterizovaly schopné vládce té doby, kteří uměli vládnout s rozvahou a smyslem pro spravedlnost.

Poseidon

Bůh moře.

Patřil mezi nejuctívanější bohy Olympu, protože patřil společně s Diem a Hérou mezi nejstarší. Na svém voze křížil svým královstvím v oceánech a mořích, mezi vlnami, které se ho nedotýkaly a vždy byl obklopen radostnými delfíny. I když v Iliadě byl na straně Řeků, v Odyssei pronásledoval Odyssea zvláště poté, co zabil jeho syna Kyklopa Poolyfima. Také ostatní hrdiny potrápil při jejich návratu z Tróje, přestože byl jejich podpůrcem ve válce, bylo mu líto katastrofy města, které sám svýma rukama postavil.

Hádes nebo Plutas

Bůh podsvětí.

Hádes, bratr Dia, Poseidona a Héry, byl bůh mrtvých a kraloval v podsvětí, jako třetí vládnoucí bůh , když si rozdělovali svět mezi sebe Zeus, Poseidon a sám Hádes. Měl stejný osud jako jeho sourozenci, byl polknut svým otcem Kronosem a potom byl vyvrhnut.

Ve svém temném království je Hádes tvrdý a nesoucitný. Nedovolí nikomu vrátit se zpět mezi živé. Slouží mu různí démoni a duchové, jako Charontas, který plní úkoly převozníka a převáží duše přes Acheront svou loďkou na druhou stranu, aby se dostaly do království mrtvých. Jeho odměnou byl jeden "ovolos", mince, kterou pohřbívali společně s mrtvým.

Hádes miloval krásnou Persefoni, kterou unesl.

Z hrdinů do podsvětí se dostali Hérakles, Orfeus a Odysseus, přes to, že byli živí.

Ares

Bůh války.

Bojechtivý bůh války Ares, se všude objevuje v plné zbroji a s přilbicí, vždy připraven k boji. Kde je válka a krveprolití, ozbrojená srážka, tam je vždy přítomen Ares, proto byl také řídce zbožňován a nejsou uváděna města, která by ho považovala za svého ochránce. Byl synem Dia a Héry, dokázal se střetnou se všemi bohy, dokonce i se svým otcem. Byl zbožňován v Thébách jako předek jejího královského dvoru, protože i žena Kadmose, krále Théb, harmonie byla jeho dcerou, kterou zplodili s Afroditou.

Opravdu tento hrozivý bůh miloval erotickou a něžnou Afroditu.

Athéna

Bohyně moudrosti.

Po vítězství olympských bohů v souboji Titánů, Zeus se spojil s Mitidou, dcerou Oceánu a Tithie. tehdy prorokovali Uranos a Gaia, že se z této lásky zrodí nejprve Athéna, která se bude svému otci podobat srdnatostí a moudrostí, a později syn, který bude prý chytřejší než on a tím vznikne nebezpečí, že ho jednoho dne připraví o trůn. Zeus tomuto nebezpečí čelil tak, že polkl Mitidu. Ale protože se blížila hodina zrození Athény, poprosil Zeus Prométhea (někteří uvádí, že Hefaista), aby mu otevřel sekerou hlavu. Tehdy uviděli všichni s překvapením, jak mu z hlavy vylezla ozbrojená Athéna, držící kopí.

I když to byla bohyně války, neměla z válek radost. Byla moudrá, chytrá, pomáhala hrdinům, Perseovi, Achillovi, Odysseovi a dalším, ale v její lásce k nim nebylo nic erotického. Athéna a Artemis se rozhodly, že se nevdají a zůstanou panny.

Bohyně Athéna pomáhala lidem i v dobách mírových. Učila je hrnčířskému umění, pomáhala básníkům, učila ženy příst. Často je uváděna jako "Pallas Athéna"(Pallas- hrdinná dívka).

Hermes

Bůh obchodu a proctví, posel bohů a posel duší.

Hermes se narodil Diovi a Maie, což byla jedna z Pleád a byla velmi krásná. Už od dětství bylo vidět, že z něj bude lstivý a podvodný bůh, protože zatímco byl ještě v zavinovačce, dokázal ukrást voly svému bratru Apollónovi a uschoval je tak, že Apollón musel použít veškeré své věštecké umění a prostředky, aby je mohl najít. Možná, že by to ani nedokázal, nebýt spravedlivého Dia.

Hermes je považován za boha obchodu, krádeže a posla božího. Měl křídla na přilbici, na nohou a držel žezlo. Kromě své povinnosti přenášet zprávy tam, kam ho poslal Zeus, byl i vysílačem duší (vodil duše do podsvětí).

Afrodita

Bohyně krásy a lásky.

O Afroditě existují v souvislosti s jejím zrozením dva různé mýty. Jeden mýtus říká, že je dcerou Dia a Diony, zatímco druhý uvádí, že se narodila ze spermatu boha Uranose poté, co mu genetické orgány spadly do moře, když mu je Kronos usekl. A tak se prý vynořila z mořské pěny Afrodita.Ochraňovala lásku a zamilované a její nejmilejší zábavou bylo zprostředkovávat zamilovávání bohů do smrtelných žen.

S oblibou vytvářela pletky, dostávala koho mohla do tenat lásky a nejraději ze všech se zabývala Diem, který byl každou chvíli zapleten v nové milostné historce.

Sama také nezůstávala pozadu. I když byla vdaná s kulhavým bohem Hefaistem, měla milostný vztah s Aresem.

Afrodita měla ráda růže a myrtu, zatímco její vůz byl tažen párem holubů, což byli její milovaní ptáci.

Apollón nebo Foivos

Bůh světla, hudby a proroctví.

Patřil do druhé generace olympských bohů a byl synem Dia a Litó (stejně jako jeho sestra Artemis). Těhotná Litó marně hledala skrýš před Hérou, která ji pronásledovala, aby mohla v klidu porodit své děti. Nikde ji nechtěli přijmout ze strachu před hněvem královny bohů. Nakonec ji neúrodný ostrov Dilos poskytl azyl a tam se narodili Apollón a Artemis. Jakmile přišli na svět, tento bůh světla, hudby a proroctví osvítil celý ostrov a jakoby i celý svět.

Apollón byl krásný bůh, vysoký s pěknou postavou, bohatými vlasy a měl mnoho milostných příhod s Nymfami a ženami smrtelnými. Kdysi se zamiloval do dcery boha řeky Pinia, do Dafny.

Současně s jeho pastorálským a prorockým uměním, byl Apollón bohem bojovníkem a měl velký talent ve střelbě šípů do velké dálky.

Byl nadměrně uctíván od lidí svatyněmi, věštírnami, obě´tmi a závody. Stal se náboženským symbolem v umění a uctívání. Také byl pokládán za Pythagorova otce.

Dionýzos

Bůh vína a dobré nálady.

Dionýzos je bůh vína, pučení a plodnosti hroznů. Dionýzovo náboženství je spojeno s vínem, tancem a dokáže člověka odpoutat od každodenních všedností.

Dionýzovy orgie se organizovaly s náboženskými obřady a svatými činnostmi v pravém slova smyslu. V průběhu těchto obřadů byla zpívána zbožňovaná Dionýzova píseň.

Artemis

Bohyně měsíce a lovu.

Artemis se narodila Diovi a Litó, ve stejný den jako její bratr Apollón. Byla to bohyně lovu a měsíce. Už jako maličká požádala Dia o to, aby mohla zůstat neprovdána a tak se proháněla po lesích ozbrojená šípy a oštěpy, přátelila se s jeleny a s divokou zvěří.

Byla bohyně mstivá a trestala každého, kdo jevil známky neúcty.

Bohyni uctívali většinou v horských a lesních oblastech. Ochraňovala i Amazonky, což byl ženský národ, nezávislý na mužích, a i ony ji uctívaly.

Hefaistos

Bůh ohně a kovářského umění.

Hefaistos, syn Dia a Héry, byl bůh ohně, hutnictví a kovářského umění. Umělecky zpracovával nejen šperky a bibeloty, ale úplně všechno přes oštěpy až po trůny, přes amfóry po zlaté roboty. On zhotovil na přání Themidy zbroj pro Achillea a umělecky zpracoval jeho štít nádhernými výjevy. Dílnu měl na Limnosu, ale kdekoli jinde, kde byla sopka a oheň.

Měl silné paže jako každý kovář, který pracuje celý den s kladivem u kovadliny, zatímco jeho nohy byly atrofické.

Hefaistos byl také kulhavý, pro což existují dvě vysvětlení.

Podle jednoho vysvětlení, kdysi, když se Zeus hádal s Hérou a Hefaistos se připletl do hádky, ve které obhajoval svou matku, chitil ho Zeus za nohu a shodil ho ve hněvu z Olympu. Jeden thrácký národ Sinthiové, kteří se přistěhovali na Limnos, se Hefaista ujali, pečovali o něj, ale zůstal kulhavý.

Druhé vysvětlení uvádí, že se Hefaistos narodil kulhavý a Héra ze studu utajila jeho zrození a shodila z Olympu. Hefaistos spadl do Oceánu odkud ho posbírala Tythis a Evrinomi, které ho vychovali v mořské jeskyni. Po letech, když se chtěl matce pomstít, poslal jí darem trůn, který sám zpracoval. Když si na něho Héra sedla, byla k němu najednou přivázána a nemohl jí odvázat nikdo kromě Hefaistose. A tak až na prosby druhých bohů se Hefaistos vrátil na Olymp, aby Héru odvázal. Říká se, že Zeus, aby si ho udobřil, dal mu za manželku Afroditu.

Přes to, že byl Hefaistos škaredý, měl vždy pěkné ženy, protože kromě Afrodity jsou uváděny Chari (zosobnění krásy) a Aglaia, nejmladší ze tří sudiček. Z jeho synů jsou nejčastěji uváděni Argonautis Palaimonas, sochař Ardalos, zloděj Perifitis, který byl zabit Théseem, a Erichthonios.

Héra

Ochránkyně rodinného krbu a vdaných žen.

Héra, vážená manželka Diova, bohyně, která chránila manželství a vdané ženy. Její vztah k Diovi začal daleko dříve před svadbou, kdy se scházeli tajně. Po obnovení vlády bohů na Olympu a poté, co se Zeus ujal vlády, konala se jejich svadba.

Héra zasahuje do mnoha mýtů, vychovává kromě svých vlastních dětí řadu jiných, trestá nevěru a tvrdě se mstí milenkám svého muže.