Menší bohové

Estia

Bohyně rodinné pohody.

Tato bohyně zosobňovala rodinný krb. Byla prvorozenou dcerou Kronose a Rhei, žádala od svého bratra Dia, aby si mohla uchovat své panenství, přesto, jak Poseidon tak i Apollón si ji chtěli vzít za manželku. Její klidný život na Olympu byl důvodem toho, že nesehrála roli v nějaké příhodě jako ostatní, proto je její přítomnost citelná spíše ve světě myšlenek.

Askipilos

Bůh lékařství.

Askipilos byl hrdina, ale i bůh lékařství. Byl synem Apollóna a Koronidy nebo podle druhé verze byla jeho matkou Arsinoi a vyrůstal vedle Kentaura, jako všichni významní muži té doby. Moudrý Kentaurus ho naučil lékařství, ve kterém byl Askipilos velmi schopný. Říká se, že mu bohyně Athéna dala krev Gorgony (mořské panny), poté, co jí uťal hlavu Perseus. Dokonce krev, která vytékala z pravé strany byla tak dobrodinná, že ji Askipilos používal k oživování mrtvých. Zvláště tato schopnost oživovat mrtvé velice zneklidňovala Dia, aby nebyla narušena rovnováha na světě, a tak na něj hodil blesk. Apollón, aby pomstil smrt svého syna, usmrtil Kyklópy.

Slunce

Bůh světla.

Slunce byl jedním z nejstarších bohů olympských. Byl synem Titána Hyperióna a Titanidy jménem Theia. Pocházel z Uranose a Gaie, jeho sourozenci byli Ló (červánek) a Oceán, zatímco jeho dětí je více a jsou dobře známy: Čaroďejnice Kirké, Aitis, král Kolchidy, Pasifai, žena krále Minoa a Persés.

Irida

Posel bohů.

Irida byla z rodu Oceánu a jejím otcem byl Thaumantus a matka Elektra. Je zosobněním duhy se svými barvami, symbolem spojení oblohy a země. Je to okřídlená bohyně zahalená do průhledného roucha a byla ve službách Diových jako posel, stejně jako Hermes nosila rozkazy a vzkazy bohů.

Dimitra

Bohyně zemědělství.

Dimitra byla bohyně plodnosti, byla bohyní země, kterou ochraňovala a pěstovala, zvláště pěstovala obilí. Považovali ji za bohyni kosmologie a vše, co bylo na zemi, jako květiny, plody a zvířata byla podle věřících její zásluha. Dimitra měla silný svazek se svou dcerou Persefoni, kterou splodila s Diem a většinou jsou uváděny spolu.

Panas

Bůh lesů a pastýřského života.

Znak řecké přírody, Panas, byl bůh pastevců a stád. Jeho ďábelská podoba ho představuje od prastarých dob z poloviny jako berana, s obličejem vrásčitým, špičatou bradou, vousy, na čele rohy a celkově velmi chlupaté tělo.

Priapos

Bůh plodnosti.

Byl podobný na Panase a říká se, že byl synem Dionýzovým a Nymfy Chiony, nebo Dionýza a Afrodity a dokonce možná i Hermése nebo samotného Dia. Vyrostl v Lampsace a říkají, že on založil toto město. Je bohem plodnosti, nejen v živočišném, ale i v rostlinném světě a stejně tak i tělesné lásky.

Erotas

Syn Afroditin.

Ten chlapec, který měl na ramenech zlatá křídla, kudrnaté vlasy a luk, kterým házel své kouzelné šípy, ještě dříve než ho začali opěvovat básníci a než ho začali umělecky zpracovávat sochaři a malíři, byl pro starověké Řeky syn Afrodity a Arese, ten, který šípy mířil na srdce bohů a lidí. Považovali ho za nejkrásnějšího mezi bohy, jelikož vzbuzoval v lidech nejkrásnější pocity a pomáhal spojení dvojic. Erotas už od nejstarších let dokazál obměkčit i nejtvrdší povahy lidí, zkrášloval život a dával mu smysl.

Themis nebo Themida

Bohyně spravedlnosti.

Themis, jako bohyně spravedlnosti, se starala o morální pořádek mezi bohy a lidmi. Ochraňovala slabé a ošizené. Měla prorocké schopnosti a vlastnila věštírnu v Delfách než ji předala Apollónovi, kterého naučila prorockému umění. Byla dcerou Uranose a Gaie, sestrou Kronose, Rhei, Mnimosyny, Oceánu a dalších Titánů.

Z jejího vztahu s Diem se zrodily dcery Ores, Eunomfa, Díki a Eirini, které se staraly o činy lidí a o tři sudičky. První sudička Klothó předla nit života každého člověka, druhá Láchesi udělovala radosti a smutky a třetí Atropos nůžkami stříhala nit života a tím určovala délku života.

Eriniés

Když Uranos usekl Kronovi pohlavní orgány kosou, krev, která kapala na zem, dala život Eirinám: Alyktó, Tisifóny a Megéra. Tvrdé a neúprosné bohyně, které kontrolovaly svědomí a pronásledovali každého křivopřísežníka. Někdy trestají jako zosobněné svědomí, jindy jako strašlivé postavy se smrtelným výrazem, vždy pronásledují a honí všude odporné zločince a násilníky.

Vstupují do jejich snů, ruší jim spánek a není místa na zemi, kde by je nemohly najít. Nespravedliví slyší své hlasy, které je kontrolují a neustále jim připomínají jak jsou podlí a hříšní a nenechávají je v klidu ani ve dne, ani v noci.

Óres

Óres byly zpočátku bohyněmi ročních období, ale posléze se stali zosobněním denních hodin. Jako dcery Diovy také jejich jména představovaly zbožňované významy: Eunomii, Diki a Eirini.

Eris, nebo Erida

Bohyně sváru.

Byla dcera Noci a sestra a družka Arese. Tato "uhádaná" bohyně byla přítomna všem hádkám a nedorozuměním. A to i tehdy, když se všichni snažili jí vyhnout, nacházela si vždy způsoby, jak vytvořit nedorozumění, jak zapálit vášně a nenávisti mezi bohy a lidmi.

Ivi

Toto jméno znamená radost a krásu, kterou s sebou přináší tento věk. Byla dcerou Héry a Dia a nabízela nektar bohům. Když byl Hérakles přijat na Olymp, oženil se s ní.

Peithó

Dcera Oceánu, přítelkyně a pomocnice Afroditi, která slovy přesvědčovala mladé dívky, aby překonaly stud a oddaly se lásce.

Tyché

Tyché je božství bez mytologického obsahu, představuje neurčitý smysl štěstí.

Háty

Znamená katastrofu..

Lités

Dcery Diovy, které napravovaly to, co způsobila Háty.

Ivris

Představovala vychloubačnost.

Nemesis

Dávala lidem odpočinek a zapomenutí.

Thanatos

Byl bratrem Spánku, byl často ztotožňován s Hádesem, Charontasem a průvodcem duší Hermésem. Jediný, komu se podařilo obelstít smrt byl Sisyfos.

Anangi

Zobrazení síly, která vymáhá rozhodnutí Osudu. Považuje se za moudré božství v souladu s kosmogónií. Ona a její sestra Adrasteia byly chůvami Diovými. Pro tragédy představovaly nejvyšší moc, kterou vždy uposlechli i bohové.

Iakchos

Byl bůh, vedoucí k průvodu napodobenin na Elavsinských obřadech. Jeho jméno vyplinulo z výkřiku věřících " iakche" v průběhu obřadu. Někdo ho považuje, že má něco společného s Dionýzem, jiní zase, že je synem Dimitry.